Praktiskt – Teoretiskt

Egen träning

surfa in på cyberbass, träna själv…

Sveriges Radio P1 sände ett program i maj 2008 om tondövhet och absolut gehör

De tipsar om tester på webben man kan göra om man vill testa sin tondövhet:

Svåra tondövhetstestet:
http://jakemandell.com/tonedeaf/

Testa rytmdövhet:
http://tonometric.com/rhythmdeaf/

Testa förmågan att uppfatta tonhöjd:
http://tonometric.com/adaptivepitch/

Vad betyder tecknen? Hur länge ska man sjunga på noterna, hur långa är pauserna? Vilken stämma ska jag sjunga?

Fjärdedelsnoter/ pauser
räkna 1 på varje ton

Halvnoter/pauser
Räkna 2 slag

Helnot/paus
Räkna 4 slag

Åttondelar/pauser
Räkna 1 å 2 å 3 å 4 å

Sextondelar/pauser
Räkna 1 å till å 2 å till å 3 å till å 4 å till å 5 osv

Noter som står på samma linje och är i hopbundna med bindebåge låter som en ton
Punkterade noter- en punkt efter en not förlänger tonen med halva värdet

Förtecken

Korsförtecken höjer tonen ett halvt steg
b-förtecken sänker tonen ett halvt steg
Återställningstecken- upphäver tidigare tecken inom samma takt

Hur ska det och hur högt ska det låta?

pp– pianissimo, mycket svagt
p– piano, svagt
mf– mezzoforte, medelstarkt
ff– fortissimo, mycket starkt
fermat– utdragen ton
coda– svans, avslutning
crescendo– sjunga starkare och starkare
diminuendo– sjunga svagare och svagare
fine– slut
legato– bundet
ritardando– långsammare och långsammare
repris– mellan repristecknen
staccato– studsande, visas med en punkt ovanför noten

Vilken stämma?

Sopran 1: träffar de allra högsta tonerna
Sopran 2: ligger strax under sopran 1
Alt 1: sjunger låga toner, och ibland nästan lika högt som sopran 2
Alt 2: Sjunger lägre än alt 1, men högre än damerna i tenorstämman
Tenor: låga toner för damer och herrar men inte lika lågt som basstämman
Bas: riktigt låga toner som några av herrarna sjunger