Här publicerar vi bilder, ljudfiler samt videos från körens repetitioner, körläger och konserter

 Soppa&Surr Haninge Kulturhus 27 okt 2016

Julkonsert i Södersjukhusets entréhall 2012
Ett bildspel från körinternatet 2015 i Roslagen