Styrelse 2019

Sedan våren 2019 kallar vi oss Sångarföreningen Tonikum efter beslut på årsmötet 21 februari 2019.

Ordförande: Kate Langenkrans

Sekreterare:  Margareta Glock

Kassör:  Jenny Strollo

Suppleant: Anne-Marie Ögren

Suppleant: Camilla Asplund

Revisor: Kristin Lidbäck

Revisorssuppleant: Åsa Berglund

Valberedning:   Ellinor Lindbäck, Irene Forslund