Styrelse 2022

Ordförande: Kate Langenkrans

Sekreterare:  Margareta Glock

Kassör:  Anne-Marie Ögren

Suppleant: Anna-Maija Saarela

Suppleant: Camilla Asplund

Revisor: Kristin Lidbäck

Revisorssuppleant: Åsa Berglund

Valberedning:   Ellinor Lindbäck, Irene Forslund