Terminsavgiften

Avgiften, 1.400:- betalas i början på varje termin till körens kontonr Pg 430 32 59 – 8

Glöm inte att ange ditt namn