Körlänkar

KÖRLIV
www.korliv.se
Konsertkalender, tips och anslagstavla för korister, körledare och andra körintresserade.

GOTLANDS KÖRFÖRBUND
www.korpagotland.se
Intresseorganisation för gotländska körer från olika riksförbund.

KÖRCENTRUM SYD
www.korcentrumsyd.lu.se

SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDET 
www.arbetarsang.se

NORDISK SANGERFORBUND 
www.nordisksangerforbund.org
Manskörsforum med säte i Danmark.

COPYRIGHT UPPHOVSRÄTT
Wikipedia
Här finns information om upphovsrätt.

VOKALFORUM
http://acappella.se/forum 
Diskussionsforum för vokalgrupper, nyhetsbrev m m.

FÖRENINGEN SVERIGES KÖRLEDARE
www.korledare.se
Föreningen för körledare i Sverige.

NORSK SANGERFORUM
www.sangerforum.no
En norsk körorganisation.

KÖRUTBILDNINGAR I SVERIGE
Körcentrum Uppsala universitet
På Uppsala Universitets Körcentrums hemsida finns en sammanställning över körutbildningar på olika nivåer.

AMERICAN UNION OF SWEDISH SINGERS, AUSS
www.auss.org
Körorganisation i USA med 27 anslutna körer som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.

INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC
www.ifcm.net
IFCM grundades 1982 och är ett internationell samarbetsorgan för körmusik och körorganisationer.

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND
www.fssmf.fi
FSSMF är centralorganisationen för det finlandssvenska amatörmusiklivet.

UPPSALA UNIVERSITETS KÖRCENTRUM
www.korcentrum.uu.se

DANSKA MANSKÖRER
www.dansksangerforbund.dk

SUBITO!
www.od.se
Orphei Drängars bibliotek med över 5000 titlar finns nu som sökbar databas. Förmodligen världens största arkiv av manskörsrepertoar.

MUSICA
www.musicanet.org
En prisbelönad internationell databas över körmusik med fantastiska möjligheter att specifisera sökningar och få detaljerade uppgifter om förlag, stämbesättningar och svårighetsgrad.

SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND
www.sjungikyrkan.nu

EUROPA CANTAT
www.europacantat.org
Europeiskt samarbetsorgan för internationella organisationer, i vilket Sveriges Körförbund medlem.

MAIS’ ARRANGÖRSHANDBOK
www.arrangorshandboken.se
En smått fantastisk handbok i konsten att arrangera konserter, för den egna kören eller åt andra. Här finns svar på alla frågor om skatteregler, föreningsstadgar, marknadsföring, konsertplanering m m.

NORGES KORFÖRBUND
www.kor.no

STIM
www.stim.se
Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå. En mycket innehållsrik hemsida med regler om upphovsrätt, Stim-tariffer, musik på Internet m m.

MUSIKFÖRLÄGGARNA
www.smff.se

UNGiKÖR
www.ungikor.se

Repertoar
ChoralNet
Linköpings universitets notbibliotek
OD:s bibliotek
Statens musikbibliotek
Svensk Musik